Darab Dadjam

Auriculomedicinae

Algemeen

De Auriculomedicinae of Auriculogeneeskunde heeft zijn basis in de ooracupunctuur en meer specifiek in de Westerse vorm daarvan: de Auriculotherapie. Waar de Chinese ooracupunctuur en de Auriculotherapie een meer therapeutische betekenis hebben kenmerkt de Auriculomedicinae zich door een geheel eigen diagnostisch en – daaruit voortvloeiend – therapeutisch systeem.

In 1967 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een pathologisch punt op de oorschelp een voelbare verandering veroorzaakte aan de polsslag van de patiënt.

Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan gebeurde er niets met de polsslag. Nogier noemde dit verschijnsel Vasculair Autonoom Signaal (VAS).

Via een speciale polsdiagnose – gebaseerd op de “VAS” of de “pols van Nogier” - is het mogelijk om de gezondheidstoestand van iemand te onderzoeken, allerlei ziekten te diagnosticeren en te behandelen. Zelfs latent aanwezige aandoeningen en prédisposities komen op deze manier aan het licht.

Het VAS is een vegetatieve, reproduceerbare reflex op de aanraking of op andere prikkels en een diagnose is op verschillende niveau’s mogelijk : het psychovegetatieve of ook wel het Chakra-niveau, het energetische niveau en het fysieke niveau. Ook wordt het toegepast voor toxinen en geneesmiddelentesten en therapiecontroles.

De Auriculomedicinae is onderdeel van de Energetische Geneeskunde, een symbiose van filosofische principes en behandelmethoden uit de Indiase, de Chinese en de Westerse geneeskunde.

Contacteer Darab Dadjam